College voor de Rechten van de Mens-logoOuderen met een onvolledige AOW en een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) – in de praktijk voor 90% migrantenouderen – hebben sinds 2015 ook nog eens te maken met de gevolgen van de kostendelersnorm in de bijstand. Hun inkomen wordt met soms wel enkele honderden euro’s per maand gekort als zij bij kinderen, familieleden of vrienden inwonen om mantelzorg te geven dan wel te ontvangen. Een onbegrijpelijke maatregel, aangezien hetzelfde kabinet dat deze maatregel heeft ingevoerd propageert het bieden van mantelzorg te stimuleren.

De ouderenorganisaties juichen het toe dat de invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers is uitgesteld om het bieden van mantelzorg niet in de weg te staan. Om precies dezelfde reden zou ook de invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers met een AIO-uitkering moeten worden uitgesteld. Door de mantelzorgrelaties van AOW-gerechtigden zonder AIO-uitkering wél en die van AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering níet te beschermen, maakt het kabinet zich naar de mening van de ouderenorganisaties schuldig aan ongelijke behandeling. Zij hebben in maart bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend en gevraagd om hierover een oordeel te vellen. De klacht is ingediend door NOOM, waarbij ook MOBiN is aangesloten, Unie KBO, KNVG, NVOG,  PCOB, IOT en SMN.

In de afgelopen periode zijn over deze problematiek twee artikelen verschenen.

  • Artikel in Trouw (23 april 2016), klik hier
  • Artikel in AD (29 april 2016), klik hier

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

vul hier uw e-mail in. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.