MOBiN heeft met blijdschap kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank inzake Geert Wilders, met zijn scandering “minder, minder Marokkanen” na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
De uitspraak van de rechter heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 december 2016. In deze uitspraak werd Geert Wilders schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging.
Met deze uitspraak heet de rechter een duidelijk signaal gegeven, dat we zeker in een rechtsstaat wonen waarin alle burgers dezelfde bescherming genieten voor hun veiligheid en vrijheden. En dat wij allemaal, zonder uitzondering, gelijk zijn voor de wet.
Door deze uitspraak is eveneens duidelijk aangegeven dat ons recht van meningsuiting niet grenzeloos is, zoal veel mensen denken of menen. We dienen als burgers  de grenzen van onze vrijheid van meningsuiting zelf te kennen, maar als we dat niet willen of kunnen, dan doet de rechter dat voor ons.
De Marokkanen Ouderen Bond in Nederland hoopt hierdoor dat, de populisten die de Marokkaanse Nederlanders als lijdend denken te gebruiken voor hen electorale doeleinde, deze uitspraak in acht nemen in hun propaganda’s mbt de komende verkiezingen. We, MOBiN, met onze zusterorganisaties in Nederland zullen de verkiezingspropaganda’s nauwlettend volgen en indien het nodig zou zijn, zullen we ons beraden over de te ondernemen stappen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

vul hier uw e-mail in. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.