Alsnog akkoord met Marokko over uitkeringen

minister-asscherNederland en Marokko hebben een akkoord bereikt over het doorbetalen van uitkeringen aan mensen in Marokko. Die uitkeringen worden dan wel verlaagd. De ministers Asscher van Sociale Zaken en Koenders van Buitenlandse Zaken hebben de Tweede Kamer laten weten dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen.

Lees het hele bericht op nos.nl

  • Lees hier de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer
  • Bekijk hier de veranderingen voor de kinderbijslag
  • Bekijk hier de veranderingen voor de Nabestaandenuitkering Anw
  • Lees hier het bericht over het bereikte akkoord op de website van de Nederlandse ambassade in Marokko

Sociale Zekerheidsverdrag Marokko-Nederland

Na de Tweede Kamer is op 16 februari jl. ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de eenzijdige opzegging door Nederland van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko.

Als de Marokkaanse en Nederlandse overheid niet voor 1 juli alsnog overeenstemming bereiken over aanpassingen van het verdrag, komt dit verdrag per 1 januari 2017 te vervallen.

Wat betekent opzegging van het verdrag voor mensen met een uitkering die onder dit verdrag valt? Kijk hier voor een bericht hierover op de website van de Nederlandse ambassade in Marokko.

Kijk hier voor een overzicht van de verschillen in de gevolgen voor de verschillende uitkeringen tussen opzegging van het verdrag en aanpassing van het verdrag conform het eerder bereikte akkoord uit september 2015.

Kijk hier voor informatie over de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.


AOW en Pensioenen

De regelgeving op het gebied van AOW en pensioenen is niet eenvoudig. Ook zijn er veel veranderingen.

Daarom komt de actuele presentatie van het NOOM goed van pas. De presentatie geeft actuele informatie over AOW en bedrijfspensioenen, de AIO, de kostendelersnorm in de AIO en de Remigratiewet. De bijbehorende bedragen zijn ook de bedragen aangepast aan de huidige situatie.

  • De presentatie is te downloaden als pdf-bestand. Klik hier.
  • Een meer uitgebreide tekstversie van deze informatie vindt u hier.

Hulp bij laag inkomen

Voor mensen met een laag inkomen bestaan er verschillende regelingen en voorzieningen die een financiële steun in de rug kunnen bieden. De landelijke overheid en de gemeente kunnen daarbij helpen.

Op de website omarmen.nl is een breed overzicht te vinden van verschillende landelijke en gemeentelijke regelingen voor mensen met beperkte financiële middelen. Deze website maakt deel uit van het project ‘Ambassadeurs Armoedebestrijding’ van het SMN.

Op de website zorgwijzer.nl is een overzicht te vinden van regelingen en voorzieningen op het gebied van zorg en zorgkosten.