Veranderingen in de zorg

Er verandert veel in welzijn en zorg. Al die veranderingen hebben invloed op ons leven. Voor veel Marokkaanse ouderen is het moeilijk om te overzien wat de gevolgen van al die veranderingen zijn en wat van hen wordt verwacht. Er is veel onrust en onzekerheid. MOBiN werkt daarom samen met het NOOM en het landelijk programma ‘Zorg Verandert’ (www.zorgverandert.nl) in een landelijk voorlichtingsprogramma.

We geven in de komende periode voorlichting over de veranderingen in welzijn en zorg en gaan samen het gesprek aan over de betekenis daarvan voor Marokkaanse ouderen.

Meer informatie over de bijeenkomsten van MOBiN vindt u hier.

Meer informatie over veranderingen in de zorg:

Algemeen
– Folder ‘De zorg verandert’ van het ministerie van VWS
– Schema’s zorgbehoeften: Zorg of ondersteuning vanwege chronische ziekte, lichamelijke beperking of ouderdom en dementie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
– Informatie van de Rijksoverheid
– Procedure aanvraag in het kader van Wmo
– Tips keukentafelgesprek
– Cliëntondersteuning

Wet langdurige zorg (Wlz)
– Procedure aanvraag Wlz
– Misverstanden Wlz

Weet wat u slikt!

In 2015 heeft MOBiN meegewerkt aan een voorlichtingsproject ‘Weet wat u slikt’ van het NOOM over goed en veilig medicijngebruik onder ouderen.

Er is veel te bespreken over veilig medicijngebruik door oudere migranten. Medicijnen van de dokter worden nogal eens gecombineerd met huismiddeltjes en traditionele middelen uit het land van herkomst (‘Want dat heeft tante ook zo goed geholpen’). Het komt ook regelmatig voor dat ouderen afwijken van wat de arts voorschrijft. Als zij geen last meer hebben van de kwaal wordt de medicatie gestopt (denk aan antibiotica). Het komt ook voor dat iemand last krijgt van de bijwerkingen van het medicijn. Als oplossing wordt gekozen om dan direct te stoppen of de dosis op eigen initiatief te halveren. Als de medicijnen niet meteen het gewenste resultaat hebben, dan neemt men juist meer of minder in.

Vaak benoemen mensen dit afwijken van de voorschriften als het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Helaas koppelt men dat doorgaans niet terug aan de apotheker of de voorschrijvend arts. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de behandeling en kan soms zelfs gevaarlijk zijn. Zorgverleners zien deze vorm van afwijken niet als ‘eigen verantwoordelijkheid’, maar als gebrek aan therapietrouw.

In de bijeenkomsten ‘Weet wat u slikt‘ waren steeds een apotheker en tolk aanwezig. Als het nodig was kon zo een toelichting in eigen taal gegeven worden. Dit werkte zeer goed, want de mensen durfden hun vragen te stellen. De apotheker nodigde hen uit om ook buiten de bijeenkomst met hun vragen langs te komen.

Het project heeft een aantal concrete producten opgeleverd.

Herkennen van Dementie

Dementie bij Marokkaans-Nederlandse ouderen is niet makkelijk te herkennen voor partner en kinderen. Daarom is ‘SignaLeren’ ontwikkeld, een online test met filmpjes  in onder andere het Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie.

In Nederland hebben 260.000 mensen dementie. Ruim tien procent van deze mensen is van niet-Westerse afkomst. Marokkaanse ouderen en mantelzorgers hebben vaak weinig kennis van dementie. Ook blijkt dat het gesprek over dementie moeilijk op gang komt.

Daarom is ‘SignaLeren’ ontwikkeld, een online test voor onder andere Marokkaanse ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Wanneer zij zich zorgen maken over geheugen en gedrag, kunnen zij samen met een hulpverlener de filmpjes bekijken en de vragen invullen.

Leer de signalen van alzheimer herkennen. Bekijk dit filmpje, in uw eigen taal, nu en krijg en duidelijk beeld.