Organisaties van en voor ouderen

  • ANBO, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
  • Unie KBO, Katholieke Bond van Ouderen
  • PCOB, Protestants-Christelijke Ouderen
  • Bond NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

Organisaties van en voor (oudere) migranten

  • NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
  • SMN, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders
  • Stichting Cabo, Centrum Advies en Beleid Oudere Migranten

Expertise- en kenniscentra