MOBiN nam in 2013 en 2014 deel aan de door de overheid geïnitieerde campagneOuderen in veilige handen. Daarmee werd een start gemaakt om ouderenmishandeling als vorm van huiselijk geweld onder de aandacht te brengen van de Marokkaanse gemeenschap, waarbij rekening is gehouden met voor deze groep specifieke culturele en religieuze aspecten.

Deelproject
Het door MOBiN uitgevoerde deelproject ‘Ouderen in veilige handen’ bestond uit drie samenhangende onderdelen.

Gestart werd met een expertmeeting.  Een groep van een twaalftal professionals en goed ingevoerde sleutelpersonen van Marokkaanse herkomst werd bevraagd over hoe ouderenmishandeling zich binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland voordoet en waarmee rekening moet worden gehouden bij het bespreekbaar maken ervan.

De opgedane inzichten werden meegenomen bij de organisatie van de trainingen voor gespreksleiders die op regionale bijeenkomsten over ouderenmishandeling in gesprek gingen met ouderen en mantelzorgers.

Bijeenkomst ‘Ouderen in veilige handen’, Gelderland

Resultaten
MOBiN bereikte met dit project ‘Ouderen in veilige handen’ de volgende resultaten.

    • 40 Marokkaans-Nederlandse sleutelpersonen hebben de training gevolgd.
    • Met de 12 regionale bijeenkomsten zijn 410 ouderen en mantelzorgers bereikt. Dat is een goede score, zeker gezien de keuze om bij aanvang met kleine groepen te werken.
    • Deelnemers aan de gespreksbijeenkomsten praten in eigen kring zelf verder over ouderenmishandeling. Ook MOBiN zal het onderwerp aan de orde blijven stellen. De uitwerking van het project wordt daarmee veel groter.

Bijeenkomst ‘Ouderen in veilige handen’, Rotterdam

Groot bereik
MOBiN ontving bij de uitvoering van dit project steun vanuit het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, NOOM (www.noom.nl ). Behalve MOBiN namen ook andere bij het NOOM aangesloten organisaties  van en voor ouderen afkomstig uit China, de Caraïben, de Molukken, Suriname, Turkije en Zuid-Europese landen aan de campagne deel.

Gezamenlijk bereikten zij ca. 6000 ouderen en mantelzorgers (cijfers van november 2014).

Dat is een relatief groot bereik, afgezet tegen de grote ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB die gezamenlijk goed waren voor het bereiken van 12.241 personen.

Themadag
Op 7 april 2015 sloot het NOOM het project ‘Ouderen in veilige handen’ af met een themadag waar  75 actieve bestuurders en vrijwilligers van de betrokken ouderenorganisaties terugkeken op de campagne over ouderenmishandeling.

Voor een verslag van de themadag: klik hier.

Meer informatie
Voor algemene informatie over ‘Ouderen in veilige handen’: klik hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

vul hier uw e-mail in. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.